1. Kadrovsko svetovanje.

 2. Poslovno svetovanje.

 3. Kadrovski outsourcing (zunanja kadrovska služba).

 4. Kadrovski inženiring.

 5. Izdelava sistematizacije delovnih mest.

 6. Izdelava internih aktov za podjetja in obrtnike.

 7. Izdelava pravilnikov za podjetja in obrtnike.

 8. Izdelava pogodb o zaposlitvi (podjemnih, avtorskih, individualnih).

 9. Izdelava obrazcev za urejanje delovnih razmerij.

 

Dejavnost Sistemorg:

 1. Ukrepi za zmanjševanje bolniške odsotnosti.

 2. Izdelava in uvedba plačnih sistemov.

 3. Optimizacija delovnih procesov.

 4. Zmanjševanje stroškov podjetij in obrtnikov.

 5. Optimizacija proizvodnje-proizvodnih procesov.

 6. Vzpostavitev organizacije dela in izrabe delovnega časa z vidika stroškov in učinkovitosti.

 7. Svetovanje pri ustanavljanju podjetij.

 8. Pomoč pri menjavi vodstev podjetij in lastništva podjetij.

 9. Poslovne in kadrovske storitve po meri naročnika.

Partnerji:

Kontakt:
Blaž Gerenčer s.p.

Ul. Matije Gubca 8a

SI-9000 Murska Sobota


Tel: 041 744 770

E-mail: info@sistemorg.si

URL: www.sistemorg.si